Ekstraordinært årsmøte Snåsa IL

Ekstraordinært årsmøte Snåsa IL


Arrangør: Snåsa IL

Tid


Sted

Vis kart

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Snåsa idrettslag onsdag 6. september kl. 1930

Styret innkaller herved til årsmøte i Snåsa Idrettslag. Årsmøtet holdes på Snåsa ILs klubbhus på Viosen Stadion.


Saksliste:

1. Godkjenning av de stemmeberettigede.

2. Godkjenning av innkalling og sakliste.

3. Valg av møteleder og referent.

4. Valg av to medlemmer til å signere protokollen.

5. Godkjenning av deltakelse i stiftelse av og deleierskap i aksjeselskap for festivaldrift, og fullmakt til styret.

Saksdokumenter til sak 5 publiseres på Snåsa ILs hjemmeside senest 1 uke før det ekstraordinære årsmøtet.


Last ned innkalling og sakliste i word-format ved å klikke på denne linken: 23.08.23 Innkalling og sakliste - ekstraordinært årsmøte Snåsa IL 06.09.2023.docx.


For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Snåsa IL i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Snåsa IL. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. 

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Snåsa ILs lovnorm som ligger i organisasjonsplanen påhttp://www.snasail.no/p/38644/organisasjonsplan

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan leder i Snåsa IL Bernt Fridtjof Mølnvik kontaktes på e-post: post@snasail.no.


Velkommen til årsmøte! 

Hilsen Styret