Det historiske og tradisjonsrike Sørfjellrennet.


Siden 1952 har sørfjellrennet blitt arrangert hele 60 ganger!

Vi har i de siste årene har vi hatt mellom 120-140 deltakere over sørfjellet. Både store og små legger til en flott tur over fjellet i godt tempo. I tillegg til å være et turrenn, så stiller også noen spreke utøvere i konkurranseklassen, de går samme trase, bare i et litt høyere tempo :-).


 

Skigruppa er svært takknemlig for all frivillig hjelpemannskap som stiller opp år etter år på sørfjellrennet. Sørfjellrennet har en utfordrende trase, med en del snøfattige partier ved start og mål, snaufjellparti og flere bekker og vann som må krysses. Det har likevel, med iherdig dugnadsinnsats og positivt løypemannskap og tråkkemaskinfører, latt seg gjøre å gjennomføre rennet de fleste årene.

Informasjon om løypetrase og dugnadsinnsats med mange fine bilder fra årets forberedelser finnes her.

Rennet er ikke terminfestet.


Arrangementer

fredag 14. juni 2024


fre.
14. juni

lørdag 15. juni 2024


lør.
15. juni