Økonomiregulativ for aktive i Snåsa IL Ski 2023/2024.

Skigruppa oppfordrer til masse aktivitet og støtter derfor aktive i Snåsa IL Ski. For at man skal omfattes av støtteordningen forutsettes det at man betaler medlemsavgift til Snåsa IL.


Hva dekker vi, hva dekker vi ikke?.

- Reiseutgifter:
Dekkes ikke

- Startkontigent:
Klubben dekker startkontigenter for prioriterte skirenn i Midt-Norge til barn & junior (opptil 18 år). I tillegg dekkes startkontigent ved deltagelse i NM. Ved fravær fra deltakelse i renn uten gyldig grunn, må utøver selv dekke startkontigenten. Liste over prioriterte skirenn presenteres av Snåsa IL Ski.

- Samlinger:
Reiser i forbindelse med klubb-, krets- og regionsamlinger dekkes ikke, men vi oppfordre til samkjøring.

- Vi profilerer Snåsa IL Ski:
Vi ønsker at flest mulig profilerer klubb og sponsorer med ski-/treningsklær.


Alle fra 15 år og eldre som representerer Snåsa IL Ski skal profilere klubb og sponsorer gjennom klær, luer, pannebånd og lignende. Utstyret må kjøpes av den enkelte utøver.

 

Vi håper å se like mange, om ikke flere på skirenn utabygds i årets sesong.

Følg skigruppas Facebook gruppe: Snåsa IL Ski for løpende oppdateringer.


Vi har ikke skrevet noe innhold her helt enda, kom tilbake senere.

Arrangementer

Ingen fremtidige arrangementer ble funnet.