Valgt gruppestyre 2022/2023: 


Hilde Bakken Larssen - leder, sportslig ansvarlig, arrangementsansvarlig
E-post: bakkenlarssen@gmail.com
Tlf: 414 37 872

Bernt Ola Berg - nestleder, kasserer, anleggsansvarlig
E-post: bernt.ola@hotmail.com 
Tlf: 915 13 597

Evvi Østborg – styremedlem, treneransvarlig, kontaktperson aldersbestemt
E-post: evy.nessan.ostborg@gmail.com 
Tlf: 986 92 406

May-Lill Flått Håpnes – styremedlem, ansvarlig for dugnad o.l.
E-post: mlhapnes@gmail.com
Tlf: 952 82 026

Eivin Brøndbo – styremedlem, kontaktperson Snåsavatnet fiskefestival, sponsoransvarlig
E-post: ebrondbo@gmail.com
Tlf: 474 73 734

Ellen Mari Berg – styremedlem
E-post: ellen.mari.berg@gmail.com 
Tlf: 976 57 022Åpen aktivitetsside:

https://www.facebook.com/Snåsa-IL-volleyball-21105...