Organisasjonsplan

Snåsa IL har en  organisasjonsplan. Den ble vedtatt på årsmøtet i 2018.

Organisasjonsplanen er ment som et styrende dokument for Snåsa Idrettslag. Hensikten er å nedtegne i dokumentform de overordnede retningslinjer som lagets styrende organer skal arbeide etter. Hovedstyrets posisjon som lagets øverste organ for alle aktiviteter i laget har vi ansett som spesielt viktig å fremheve og underbygge. Organisasjonsplanen er utarbeidet innenfor rammene av lagets lover. Hovedstyret eller andre organer innen laget som hovedstyret gir fullmakt, kan vedta nærmere instrukser/retningslinjer innenfor rammen av det som er trukket opp i organisasjonsplanen. Hovedstyret har overordnet ansvar for å påse at organisasjonsplanen blir gjort tilfredsstillende kjent blant lagets styrende organer og medlemmer for øvrig, og underlagt tidsmessig revisjon.

Her kan du lese den: ORGANISASJONSPLAN-SIL-2019-vedatt-årsmøte.docx


Levert av IdrettenOnline