Snåsa idrettslags historie

I Norge og Snåsa ble det på siste halvdel av 1800 tallet vanligere og vanligere å organisere lag og foreninger for og i felleskap fremme sine interesser. Om det var økonomisk, politisk, sosialt eller på andre områder. Før 1902 ble idrettsspørsmål diskutert, først og fremst på Snåsa arbeidersamfunn. Men på starten av 1900-tallet reiste Bertel Andreas Grimeland omkring i landet og stiftet idrettslag. Det ble sagt at han «stiftet» eller fått stiftet 450 idrettslag rundt omkring i landet. Et av dem er Snåsa idrettslag. Sommeren 1902 holdt Grimeland foredrag og oppfordret snåsningene til å organisere et idrettslag. Det første møtet i idrettslaget ble holdt i Snåsas nye storstue, Vonheim 19. oktober 1902 og det første styret bestod av Hans Skar, Arne Svarva og Jon Lyngberg.

Den første konkurransen idrettslaget holdt var et skirenn med 9 deltagere som stilte til start. Dette skjedde 26. januar 1903, mens det første hopprennet ble arrangert 29.mars 1903. Hopprennet ble arrangert ved Fagerbakken hvor det var mange bakker.

Det er to organisasjonsmessige endringer som har hatt stor betydning for idrettslaget. I 1930 ble det fastslått at særidrettene skulle være direkte ansvarlig ovenfor årsmøtet. Det betydde at de måtte levere en skriftlig beretning til årsmøtet. Dette var også med på å gi særidrettene mer ansvar og større tyngde. I 1966 ble Snåsa idrettslag delt opp i geografiske soner og det ble opprettet barneidrettsgrupper i hver sone. Det var og er viktig at alle deler av bygda fikk og har et nært forhold til idrettslaget.

Snåsa idrettslag har hele tiden hatt gode ledere, hele veien fra lederen, i grupper, komiteer og utvalg. Dette har og er viktig for utviklingen av idrettslaget.

Idretten har engasjert mange i Snåsa og det har vært mange snåsninger som har utmerket seg. Noen av høydepunktene er fotballguttene som under kaptein Jørn Sandnes spilte seg til kvalifisering mot Rosenborg i 1959. I 1976 tok Torhild Belbo gull i junior NM på Rognan og som mange kanskje husker så tok Anders Eide gull i senior NM i Alta i 1998. Det har også vært store høydepunkter på friidrettsbanen, i hoppbakken, på skøyteisen, i orienteringsløypa, i volleyball osv.

I forbindelse med at Snåsa idrettslag ble 100 år i 2002 skrev Lornts Olaf Strugstad en jubileumsbok som heter «Øvvi kul’n» Snåsa idrettslag gjennom hundre år. Her står det mye interessant for de som har løyst til å lese mer. Teksten her er hentet fra denne boken.


Vi har ikke skrevet noe innhold her helt enda, kom tilbake senere.

Arrangementer

Ingen fremtidige arrangementer ble funnet.