Allidrett sesongen 2022/2023

Allidrett sesongen 2022/2023


Tid


Pris

Påmelding fra kr 115,00 inkl. avgifter

Snåsa IL inviterer barn i 1.-5. klasse til allidrett

 

Allidrett er et variert aktivitetstilbud hvor barn får prøve ulike idretter innenfor flere miljøer. Barna vil blant annet møte idretter som innebandy og turn, og vil få prøve seg på ski og i bassenget. 


Aktivitetstiden er tirsdager fra kl 17:30-18:30 for de minste, og 18:30-19:30 for de største. Mer konkret info om hvem som trener til hvilken tid kommer når gruppene er satt sammen. For alle grupper vil aktiviteten noen ganger legges til et annet tidspunkt (for eksempel når det er basseng). Oppstart i uke 42 (etter høstferien) og varer frem til påske. 


Aktivitetsplan og sammensetting av grupper/klasser tilpasses etter påmelding. Informasjon før og underveis legges på facebook-gruppa «Allidrett Snåsa 2022/2023». Dette er samme gruppe som ble brukt under fjorårets sesong. 


Nytt for året er at vi har egne trenere (idrettsfagelever fra Grong videregående skole). Foresatte blir kun satt opp som hjelpere/støtte. Oversikt over rullering kommer også etter påmelding. 

 

Påmeldingsfrist:              Søndag 02. oktober

Oppstart:                         Tirsdag 18. oktober  

Pris:                                  Kr 100. Betaling skjer ved påmelding.

 

 

Påmeldingsskjema ligger på Snåsa Ils hjemmeside: www.snasail.no

 

Husk medlemsskap i Snåsa IL!  

Barna må legges inn som medlemmer/brukere via minidrett. Pris for medlemskap er kr 100,- pr barn. For registrering av ny bruker, se lenken: https://medlemskap.nif.no/27233 


 

Målet med allidrett er å skape positive sosiale og sportslige opplevelser for barn, slik at de får interesse og motivasjon for videre deltakelse innenfor idrett.


 

Med vennlig hilsen Barneidrettsstyret 

Anette Devik Bomo, leder tlf. 90841912, Karen Støbakk Eggen, Unni Saugestad, Trine Kristin Larssen og Eskild Bergli.