Gymlek sesongen 2022/2023 - for barn 2-5 år

Gymlek sesongen 2022/2023 - for barn 2-5 år


Tid


Sted

Vis kart

Snåsa Idrettslag tilbyr også denne høsten gymlek, for barn mellom 2-5 år (f. 2017, 2018, 2019 og 2020).  

 

Hva innebærer gymlek?

Gymlek er lekeaktiviteter for barn, med fokus på allsidig bevegelsestrening gjennom hinderløyper og øvelser på matter/ airtrack/ kasser. Det stilles ingen krav til barnas ferdigheter, men barna må alltid komme ifølge av en voksen. Den voksne har også ansvar for at sitt barn følger beskjeder fra instruktør, som det å stå i kø og under gjennomgang/utføring av øvelser. 

 

Aktivitetstilbudet krever medlemskap i Snåsa IL, ingen andre kostnader. Medlemskontingenten for barn er kr 100,-.  NB! Nytt for året er at barna må registreres som medlemmer i Snåsa IL via minidrett. Dette må hver enkelte foresatt gjøre for sitt/sine barn. Gjøres via følgende lenke: https://medlemskap.nif.no/27233

Legger ut en grundigere forklaring på hvordan man oppretter bruker i minidrett på vår facebookgruppe.  

 

Sted:                           Nyhallen ved Snåsa skole

Tid:                             Annenhver onsdag, fra kl. 17:30-18:30

Oppstart:                   Onsdag 19. oktober for barn f. 2017/2018

                                   Onsdag 26. oktober for barn f. 2019/2020     

Påmeldingsfrist:       Søndag  02. oktober 

 

Facebook vil brukes som informasjonskanal. Søk etter og meld dere på gruppene; «Gymlek Snåsa, barn 2017/2018» og «Gymlek Snåsa, barn 2019/2020». For dere som allerede er medlemmer, har jeg ikke opprettet nye grupper. Kun endret navn på de eksisterende gruppene til riktig årskull.  

 

For spørsmål, ta kontakt med: 

 Anette Devik Bomo               Tlf: 90841912            Mail: anettedevik@hotmail.com