Årsmøte Snåsa IL 2020

Årsmøte Snåsa IL 2020


Arrangør: Snåsa IL

Tid


Sted

Vis kart

Innkalling til årsmøte i Snåsa idrettslag 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i Snåsa Idrettslag

Årsmøtet avholdes mandag 15. juni kl 1800 på Bergkollen i Snåsa kommune. 

Norges idrettsforbunds opprinnelige frist til å gjennomføre årsmøtet: 31.03.2020 er forlenget til 31.12.2020 pga. Korona-situasjonen. Årsmøtes gjennomføring vil bli organisert slik at det tilfredsstiller de smittevern-krav som vil gjelde på dagen årsmøtet avholdes.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest fredag 29. mai til idrettslagets leder på e-post: post@snasail.no eller per post til Snåsa Idrettslag, c/o Økonomibistand Regnskap, Postboks 22, 7760 Snåsa.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Snåsa ILs hjemmeside: http://www.snasail.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Snåsa IL i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Snåsa IL. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Snåsa ILs lov. 

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan leder i Snåsa IL Bård Vaag Landsem kontaktes på mobil: 95 80 50 75 eller e-post: post@snasail.no.

Velkommen til årsmøte!


Hilsen

For Styret

Bård Vaag Landsem, leder