Ungdomsutvalget inviterer til Inspirasjonskveld

Ungdomsutvalget inviterer til Inspirasjonskveld


Arrangør: Snåsa IL

Tid


Sted

Vis kart

Sted:   Viosen stadion, Snåsa

Tid:    torsdag 21.juni 2018 kl 17.30- 19.30 inkl kveldsmat

Ha på treningsklær og ta gjerne med en vannflaske.

Det blir servering av kveldsmat for alle påmeldte.

Påmelding innen 20.juni til leder Siv Merethe SMS: 95115258/ post@snasail.no  

Bakgrunn: 

Også i vårt idrettslag er frafallet i ungdomsidretten dessverre for stort. Erfaringer gjort fra andre klubber er at det er behov for treninger som oppleves som variert, skadeforebyggende, utviklende og moro. Likevel passer ikke organisert idrett for alle, og mange ungdommer velger å bruke sin tid på andre ting enn idrett. I løpet av ungdomsårene slutter mange med organisert idrett også her på Snåsa. Spørsmålet vi ønsker svar på:

Hvordan kan vi bidra til at flere holder ut lengre i idrettsgrenene som finnes på Snåsa og er det eventuelt behov for å utvikle treningstilbud som er mer fleksible, lett tilgjengelige og gir ungdommen det treningstilbudet de etterspør?

La oss teste ut nytt treningskonsept med Sigrid Jervell Våg

Sigrid Jervell Våg ønsker å teste ut et nytt konsept for snåsaungdommen – dette heter Athletix og er i regi av Norges friidrettsforbund og er et nytt tilbud til ungdommer som fortsatt ønsker å være en del av organisert idrett, men på en uformell og uforpliktende måte.

VISJON til Snåsa IL: Idrettsglede for alle!

VERDIER:

·       Glede gjennom mestring

§ Fellesskapsfølelse med plass til alle for å bidra til et aktivt lokalsamfunn

§ Helse gjennom hele livet

§ Ærlighet gjennom synbare holdninger med god folkeskikk og «fair play» på og utenfor idrettsbanen    

 «Idrettsglede for alle!» - hva betyr nå det?

I samme slengen ønsker vi å se nærmere på verdiene og visjonen til Snåsa IL og se om det er momenter her som vi kan nytte i arbeidet vårt med et aktivt og attraktivt idrettslag. Årets ildsjel Terje Våg hjelper oss i gang.

 

Virksomhetsideen: Snåsa IL står for idrettsglede og samhold for alle i lokalmiljøet. Snåsa IL skal enten alene, eller i samarbeid med andre, legge til rette for et mangfoldig idrettsmiljø med allsidighet, og både bredde- og konkurranseidrett

Mål:

  • Rekruttere nye medlemmer og beholde de vi har (pr. 2017 er det 870 medlemmer, SIL har som mål at vi innen 2020 skal være 900 medlemmer). Bli Norges største idrettslag målt i andel av innbyggerne.

  • Bidra til bedre folkehelse gjennom å være åpen for alle, og drive med idrett for alle. Jobbe for barn, ungdom og voksne.

  • Bidra til samhold og skape identitet.

  • Bidra til et levedyktig lokalsamfunn og fremme bolyst.

  • Skal ikke spesialisere utøvere før de er 12 år.Administratorer


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.