Sørfjellrennet 2024- Oppsummert

Postet av Snåsa IL - Ski den 3. Mar 2024

Sørfjellrennet 2024

Strålende vær og krevende snøforhold.

Lørdag 2.mars og Søndag 3.mars var det igjen duket for Sørfjellrennet.

En utfordrende snø-vinter gjorde nok at mange var spente på om årets renn ble avlyst grunnet snøforholdene, men raske gode avgjørelser fra løypekomitéen gjorde at vi likevel klarte å gjennomføre skirenn til tross for lite snø spesielt fra startområdene og målområdet. Målområdet ble flyttet fra Fossan Desko og til Mollan, her var det mer eller mindre slutt på snøen for i år. 

Sørfjellrennkomiteen og Skigruppa setter stor pris på at vi fikk låne kårhuset til Marit Ånonli og Nils Kjenstad for målgang ved årets renn. Uten denne gjestfriheten hadde vi nok ikke klart å arrangere årets skirenn.

Årets skirenn var mer likt de gamle formene, med noen "covid" år bak oss med åpent spor, var vi igjen å finne på start i begge løypene. Her ble betaling og registrering unnagjort slik som tidligere, bare at vi hadde et tidsrom å forholde oss til. På Holsing var starten mellom klokken.08:30 - 11:00 og på Enga var starten mellom 09:30 - 11:00. Vi hadde også skirenn både lørdag og søndag i år som tidligere år, og det er noe vi håper skal gjøre rennet enda mer tilgjengelig for folk flest i den travle hverdagen.

Totalt 185 startende.

I løpet av helgen var det totalt 185 startende fra Holsing og Enga som gikk mot Mollan på årets skirenn. Igjen er det gledelig at flertallet går den tradisjonsrike løypa fra Holsing, men vi ser også at mange små utøvere kommer seg opp på matstasjonen og inn i mål gjennom den "korte løypa" fra Enga. Det er moro å se at i år som tidligere år, er det mange førstegangs over fjellet. 

Lørdag var den dagen flest gikk over fjellet, men det var også 66 stykker som gikk over fjellet på Søndag inkl. konkurranse klassen. Og mange gikk også både lørdag og søndag men blir ikke med på totalen ettersom man bare får en tellende gjennomføring hvert år.


Ekstremt krevende snøforhold.

For de som gikk rennet fra Enga i år, la kanskje merke til noe krevende forhold opp mot matstasjonen. Dette bildet ble tatt Lørdag og viser et mer krevende parti. Her ble det skiltet slik at ingen skulle prøve seg ned med ski på beina.


Samtidig jobber Ola Ålmo iherdig med store mengder snø oppe på fjellet. 

Dagen/kvelden før renn start ble det avgjort å flytte målgang fra Fossan Desko til Mollan. Her måtte igjen løypekomitéen jobbe iherdig dersom det skulle bli mulig å få arrangert noe skirenn. Her ble snøen flyttet slik at man fikk målgang ved kårhuset til Marit og Nils. 


Matstasjon 1

Matstasjon 2Matstasjon 2, her gikk det over 30 liter havresuppe.


Konkurranse klassen 2024:

Foto: Snåsningen

Konkurranse klassen ble til tross for lav påmelding arrangert fra Holsing Søndag 03.03.2024.

Til tross for noe tøff løype og noen fall ble resultatene slik etter endt konkurranse:

PlasseringFornavnEtternavnTid
1.plassAlbertRiseth1.18.04
2.plassTobiasVedal1.28.23
3.plassOIaHammer Langleite1.36.56

Foto: Snåsningen

Skigruppa gratulerer til årets vinner av konkurranse klassen.Men å arrangere et slik skirenn hadde ikke vært mulig uten all den hjelpen til skigruppa. 

Vi ønsker å gi en spesiell takk til: 
Erik Enga, Møyfrid Skavlan, Pål Ivar Hjelde, Johan Sørhaug, Siv Unni Kristiansen, Geir Heistad, Iren Heistad, Trond Øverli, Snåsa Snøscooterklubb, Snåsa Bygdekvinnelag, Snåsatråkk. Sørfjellrennkomiteen v/ Beate Sørlie Ålmo, Unn Kristin Vedal, Ola Ålmo, Harald Kavli, Nils Erik Fossum, Torbjørn Opheim.Uttrekkspremier Sørfjellrennet 2024

PremieVinnerLevert av
VedLisbeth AasvoldVidu
SekkHelga Pernille MollanØverbygg
SekkTove VedalØverbygg
LammerullMagnus JørstadBrennmoen Gård
Sesongkort krokfiskeRannveig J. KristiansenSnåsa Fjellstyre
Gavekort på PizzaLene ÅlmoKafe Midtpunktet
SekkHedda Ness HanemSparebank 1 SMN
LueTorkjell RohdeSparebank 1 SMN
LueKristin AasvoldSparebank 1 SMN
PannebåndAsk Viljar BelboSparebank 1 SMN
PannebåndIngrid R. BelboSparebank 1 SMN
OpptenningsbriketterSanna SolbakkenBrede Servicestasjon
Gavekort/PremieLiv Synnøve GåsmoARV Lokalmat
BagMargit Okkenhaug HafskjoldCoop Prix
Varmrøkt LårMalin FlåttÅlmo Hjort
HjorteburgerLisa BakkenÅlmo Hjort
DrikkebelteJulie VedalNAVA Sport
DrikkebelteSvein BergNAVA Sport
DrikkebelteJan Stian ÅsvollNAVA Sport
PannebåndAslaug MølnvikNAVA Sport
PannebåndLasse TillerNAVA Sport
PannebåndKristoffer ØienNAVA Sport


Takk for oppmøte under årets renn.

Skigruppa.
1 Kommentar

Kommentarer

 • I dagens samfunn har begreper som kvinne og mann gatt langt utover sine tradisjonelle definisjoner. Utforskningen av kjonnsidentitet, seksualitet og likestilling avslorer et komplekst landskap av mangfold og diskriminering. I denne utforskningen gar vi dypere inn i samfunnets normer og stereotypier som former vare oppfatninger av kjonn, og hvordan disse pavirker individets folelse av tilhorighet og aksept.

  Transkjonn-identitet, feminisme og maskulinitet er ikke lenger bare begreper som kretser rundt individuelle opplevelser, men snarere sosiale og politiske bevegelser som utfordrer tradisjonelle strukturer og normer. Likestilling og inkludering av LHBTQ+-samfunnet og andre minoriteter star sentralt i kampen mot diskriminering og forstaelsen av ulikheter i samfunnet vart.

  Denne utforskningen tar sikte pa a avdekke de komplekse samspillene mellom biologi, kultur og samfunn, og hvordan disse faktorene samvirker for a forme individets oppfatning av seg selv og sine omgivelser. Gjennom a utfordre fordommer og sosialiserte normer, soker vi a skape et mer inkluderende og tolerant samfunn, hvor individets rett til a uttrykke sin identitet og kj?rlighet er respektert og verdsatt.

  Forstaelse av kjonn

  I denne seksjonen dykker vi inn i den komplekse og mangfoldige naturen av kjonn, utforsker dets ulike aspekter og betydninger i samfunnet vart. Vi utforsker ikke bare biologiske faktorer, men ogsa sosiale konstruksjoner som pavirker hvordan vi oppfatter kjonn, identitet og seksualitet. Videre undersoker vi hvordan ulike kulturelle normer, tradisjoner og stereotyper bidrar til a forme vare oppfatninger om kjonn, og hvordan disse kan pavirke likestilling, inkludering og aksept av ulikheter i samfunnet.

  Kvinne- og mannsroller i samfunnet

  Identitet og mangfold

  Seksualitet og orientering

  Likestilling og diskriminering

  Transkjonn og LHBTQ+ rettigheter

  Familiedynamikk og biologisk kjonn

  Vi utforsker ogsa hvordan stereotyper om maskulinitet og femininitet pavirker individuelle oppfatninger av kjonn, og hvordan disse kan fore til sosial ekskludering og diskriminering av minoriteter. Gjennom a fremme toleranse, aksept og emansipasjon, kan vi jobbe mot a bryte ned barrierer som oppstar pa grunn av fordommer og sosialisering, og fremme et mer inkluderende samfunn for alle.

  Definisjoner og terminologi

  I denne seksjonen utforsker vi et mangfold av begreper og termer som er sentrale i diskusjonen om kjonn og likestilling i samfunnet. Vi dykker ned i definisjonene og tolkningene av ord som kvinne, mann, identitet, seksualitet og transkjonn, og undersoker hvordan disse begrepene pavirker samfunnets oppfatninger, normer og inkluderingspraksiser.

  Kvinne: Et begrep som ofte assosieres med biologisk kjonn, men som ogsa omfatter en bredere forstaelse av kjonnsidentitet og sosiale roller.

  Mann: En betegnelse som tradisjonelt er knyttet til biologisk kjonn, men som ogsa involverer ulike former for maskulinitet og sosiale forventninger.

  Identitet: Den komplekse maten en person ser pa seg selv i forhold til kjonn, seksualitet og andre sosiale faktorer.

  Seksualitet: En persons folelser, tiltrekning og handlinger i forhold til andre, som kan v?re hetero-, homo-, bi- eller panseksuell, blant annet.

  Transkjonn: En person hvis kjonnsidentitet ikke samsvarer med det kjonnet de ble tildelt ved fodselen.

  Vi utforsker ogsa begreper knyttet til likestilling, inkludering og mangfold, samt utfordringene knyttet til diskriminering, stereotypier og ulikheter som minoriteter og LHBTQ+ samfunn star overfor. Gjennom a utforske disse ordene og deres betydninger, haper vi a bidra til en dypere forstaelse og aksept av forskjellighet i vart samfunn.

  Utforsk ulike begreper og definisjoner knyttet til kjonn, inkludert biologiske, sosiale og psykologiske aspekter.

  I denne delen av artikkelen dykker vi ned i det intrikate landskapet av kjonnsrelaterte begreper og deres forskjellige definisjoner. Vi vil undersoke hvordan biologiske, sosiale og psykologiske faktorer spiller inn i var forstaelse av kjonn, og hvordan disse aspektene samhandler i samfunnet vart.

  Kvinnemannidentitet og seksualitet er blant de mange aspektene vi skal utforske. Vi vil ogsa se pa hvordan likestilling pavirker vare oppfatninger om kjonn, og hvordan transkjonnmangfold og diskriminering pavirker individer og samfunn.

  Videre vil vi se pa hvordan ulike maskuline og feminine stereotypier former vare holdninger og atferd, og hvordan toleranse og aksept kan bidra til a utfordre normer og inkludere forskjellige kjonnsidentiteter i samfunnet.

  Vi vil ogsa undersoke hvordan LHBTQ+-familier navigerer i samfunnet, samt hvordan biologiske og sosiale faktorer pavirker vare roller og ulikheter knyttet til kjonn.

  Gjennom a utforske begrepene og definisjonene knyttet til kjonn, onsker vi a bidra til en dypere forstaelse av kompleksiteten i kjonnets rolle i samfunnet, samtidig som vi utfordrer tradisjonelle oppfatninger og kjonnsrelaterte prejudicer.

  Videre vil vi se pa hvordan sosialisering pavirker vare oppfatninger av kjonn og hvordan emansipasjon fra kjonnsbaserte begrensninger kan fremme likestilling og inkludering.

  Kjonnsidentitet

  I denne seksjonen vil vi utforske kompleksiteten og mangfoldet av kjonnsidentitet i dagens samfunn. Vi vil se pa hvordan individuelle oppfatninger av kjonn, seksualitet og identitet pavirkes av ulike faktorer som inkluderer biologi, kultur, sosialisering og sosiale normer. Videre vil vi diskutere ulike perspektiver pa kjonnsidentitet, fra tradisjonelle forventninger til moderne utfordringer og oppfatninger.

  Kjonnsmangfold  Utforskningen av kjonnsidentitet inkluderer anerkjennelse av mangfoldet innenfor kjonnsuttrykk og identitet, som gar utover bin?re forstaelser av mann og kvinne.

  Kjonnsrollestereotypier  Vi vil se n?rmere pa hvordan samfunnets forventninger til kjonnsroller kan pavirke individets opplevelse av sin egen identitet og seksualitet, og hvordan disse stereotypiene kan undergrave likestilling.

  Transkjonn  Transkjonnspersoner utfordrer tradisjonelle forstaelser av kjonn og identitet, og vi vil se pa deres erfaringer, utfordringer og behov i et samfunn preget av normer og forventninger.

  Kjonn og diskriminering  Vi vil ogsa diskutere hvordan diskriminering basert pa kjonn og kjonnsidentitet pavirker enkeltpersoner og samfunnet som helhet, og behovet for a fremme toleranse, aksept og inkludering.

  LHBTQ+ samfunnet  Vi vil utforske LHBTQ+ samfunnets rolle i kampen for like rettigheter og aksept, samt de unike utfordringene og erfaringene som medlemmer av dette samfunnet star overfor.

  Familie og kjonnsidentitet  Endringer i familiedynamikk og strukturer utfordrer tradisjonelle oppfatninger av kjonnsroller og identitet, og vi vil se pa hvordan disse endringene pavirker samfunnets oppfatning av kjonn.

  Denne utforskningen av kjonnsidentitet tar sikte pa a fremme emansipasjon, likestilling og respekt for individets rett til a definere sin egen identitet uten frykt for fordommer eller diskriminering.

  Utforsk hvordan individer opplever og uttrykker sin kjonnsidentitet, og hvordan denne identiteten formes av samfunnsmessige faktorer.

  khotite seksa? perepiski? vse anonimno! proydi registratsiyu i uvidish'

  vil du ha sex? korrespondanse? alt er anonymt! registrer deg sa far du se [url=Her]https://get-dating.life/?u=e2qk...[/url]

  20 april 2024
— Guest