Hvorfor være medlem i Snåsa IL?

Postet av Snåsa IL den 30. Aug 2018

Lurer du på hvorfor du og familien din skal være medlem av Snåsa IL? 

Idrettslaget har en viktig rolle i Snåsa.  Idrettsplassene er en viktige møteplasser i lokalmiljøet. Her samles barn, ungdom og voksne fra hele Snåsa på aktiviteter fordelt rundt i hele bygda.  Aktivitetene bestemmes av medlemmene selv. Nå er det delt opp i fotball, ski, volleyball, barneidrett, friidrett, orientering, trim og sone Andor. Det er kvinnelige og mannlige trenere som sørger for at våre barn og unge opplever mestring og idrettsglede.

Gjennom aktiviteter arrangert av idrettslaget har du det gøy sammen med andre, man lærer sammen og å ta ansvar og hensyn til hverandre, man får flere venner, på tvers av skoler og klasser og et større sosialt nettverk.

Trening er sunt! Det gir mer energi i hverdagen, bedre konsentrasjon og innsats på skolen. 

Det er trygt og godt! Idretten har trygge rammer og regler. Frivillige, trenere og støtteapparat jobber aktivt mot mobbing, trakassering, rasisme og vold.  Det kreves politiattest for alle trenere og de som er engasjert i idrettslaget. 

Ved å være medlem får du være med og bidra i lokalsamfunnet og møte nye mennesker. Det er også veldig sosialt. 

Idrettslaget drives av frivillige – foreldre/foresatte, søsken og andre uten å motta lønn. Veldig mye gjøres på  «dugnad» og det gir en god følelse av og bidra til fellesskapet og for at du og din familie og venner har det bra på fritiden.

Din innsats blir satt stor pris på!

For idrettslaget er det viktig at du betaler medlemsavgiften. Du får mye for pengene og det gjør det mulig å gjennomføre mange av de aktivitetene som skjer. Etter det første året må alle betale treningsavgift der det er nødvendig. Det brukes til å dekke kostnader med leie av bane, utstyr til laget, deltakelse i serie/konkurranser, reiser, og premier for alle deltakerne. Alle medlemmer er forsikret.

Vi håper så mange som mulig blir med i Snåsa Idrettslag, både som deltager i aktivitetene og som frivillig. Vi ønsker å bidra til at Snåsa er et bra sted å bo. Snåsa idrettslag - Idrettsglede for alle!


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.