Årsmelding for 2017 viser stor aktivitet!

Postet av Snåsa IL den 28. Feb 2018

Årsmeldinga fra arbeidsutvalget og gruppene i Snåsa IL viser et stort og bredt mangfold av aktiviteter. Styret er godt fornøyd med årets arbeid og vil i 2018 fokusere på enda mer både bredde og spisset aktivitet gjennom bla organisasjonsutvikling. Mer om styrets arbeidsprioriteringer for 2018 finnes i årsmøtepapirene. 

Årsmøte i Snåsa IL holdes fredag 16. mars 2018 kl. 18.00 på Snåsa Hotell.  Saker som ønskes fremmet på møtet, må være sendt til styret innen 1. mars 2018. Vanlige årsmøtesaker samt utdeling av Dag Seljelids minnepokal og utnevnelse av æresmedlem(mer) i Snåsa IL.

Alle som minimum har vært  medlemmer i Snåsa IL i en måned og er over 16 år, er stemmeberettiget. Vi ønsker at Årsmøtet er åpent for alle som ønsker å delta - Velkommen!

Innspill og kommentarer gis til styret via post@snasail.no eller pr SMS til styreleder 95115258. 


Vel møtt! 

hilsen styret i Snåsa Idrettslag


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.