Hvordan skaffe seg politiattest?

Postet av Snåsa IL den 21. Nov 2017

Info om politiattest for idrettslag ligger her:

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/ og her: politiregisterloven § 39.

 

Her er prosessen:

Steg 1.

Den som skal søke politiattest må ha bekreftelse fra idrettslaget på behov for politiattest. Søker eller

politiattestansvarlig i idrettslaget fyller ut dette skjemaet som vedlegges søknaden: https://docs.google.com/viewer?docex=1&url=https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/idrettsforbundet/klubbguiden/bekreftelseformalbm.pdf.

Bekreftelsen må signeres av politiattestansvarlig i idrettslaget som er Inger Lise Jørstad – epost: IngerLise.Jorstad@smnregnskap.no.

Er søker under 18 år må han/hun i tillegg har fullmakt fra foreldre for å søke politiattest.

 

Steg 2:

Søker at politiattest fyller ut elektronisk søknadsskjema på nett: https://attest.politi.no/. Bekreftelse fra politiattestansvarlig vedlegges søknaden.

Søkere under 18 kan ikke søke elektronisk. Da må søknaden sendes per post til: Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester, Postboks 113, 9951 Vardø

 

Steg 3:

Søknaden blir normalt behandlet av politiet i løpet av 2 uker og man får da politiattest tilsendt tilbake. Godkjent politiattest skal da forevises for politiattestansvarlig i idrettslaget Inger Lise Jørstad, enten fysisk eller ved at man sender attesten på e-post til henne: IngerLise.Jorstad@smnregnskap.no.


Søker beholder selv politiattesten. Idrettslaget skal ikke ha kopi.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.