Årsmøte Snåsa IL 2021 - NB! Ny dato: 19. april

Årsmøte Snåsa IL 2021 - NB! Ny dato: 19. april


Arrangør: Snåsa IL
Påmeldingsfrist: 19.04.2021 18:00:00

Tid


Sted


Innkalling til årsmøte i Snåsa idrettslag 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i Snåsa Idrettslag

NB! Ny dato: Årsmøtet utsettes fra 25. mars til mandag 19. april

Sted: Breide Samfunnshus

Tidspunkt: kl.1800.

Årsmøtes gjennomføring vil bli organisert slik at det tilfredsstiller de smittevern-krav som vil gjelde på dagen årsmøtet avholdes. Dersom behov kan årsmøtet bli flyttet til annet lokale eller gjennomføres digital. 

På grunn av COVID-19 og smittevern-krav trenger vi på forhånd å vite hvor mange deltakere vi blir på årsmøtet. Påmelding gjøres ved å klikke på "påmelding"-knappen på denne siden

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest tirsdag 6. april til idrettslagets leder på e-post: post@snasail.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Snåsa ILs hjemmeside: http://www.snasail.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Snåsa IL i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Snåsa IL. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Snåsa ILs lovnorm som ligger i organisasjonsplanen på http://www.snasail.no/p/38644/organisasjonsplan

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan leder i Snåsa IL Bård Vaag Landsem kontaktes på mobil: 95 80 50 75 eller e-post: post@snasail.no.

Velkommen til årsmøte!Levert av IdrettenOnline