Årsmøte Snåsa Idrettslag 2022

Årsmøte Snåsa Idrettslag 2022


Arrangør: Snåsa IL

Tid


Sted


Innkalling til årsmøte i Snåsa idrettslag 2022 - mandag 28. mars kl. 1800

Styret innkaller herved til årsmøte i Snåsa Idrettslag

Årsmøtet holdes på Snåsa ILs klubbhus på Viosen Stadion.

Årsmøtedokumenter Snåsa IL 2022 med bl.a. årsmelding og regnskap.pdf 

(klikk på lenken for å åpne/laste ned dokumentet)

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Snåsa IL i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Snåsa IL. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. 

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Snåsa ILs lovnorm som ligger i organisasjonsplanen på http://www.snasail.no/p/38644/organisasjonsplan


Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan leder i Snåsa IL Bård Vaag Landsem kontaktes på mobil: 95 80 50 75 eller e-post: post@snasail.no.


Velkommen til årsmøte! 

Hilsen Styret