Allidrett sesongen 2021/2022

Allidrett sesongen 2021/2022


Arrangør: Snåsa IL
Påmeldingsfrist: 01.04.2022 22:59

Tid


Pris

Påmelding fra kr 200,-

Snåsa IL inviterer barn i 1.-5. klasse til allidrett. Det vil som tidligere år være ulike aktiviteter inne og ute, hvor barna får være med på et variert utvalg aktiviteter. 

Allidretten blir delvis foreldrestyrt, dvs. at foreldrene blir satt opp som aktivitetsledere på rullering. Mange av kveldene vil også bli ledet av en instruktør. Da er oppsatte foreldre assistenter for denne. 

Aktivitetsplanen blir klar etter påmeldingsfristen. Størrelsen på gruppene og om noen klassetrinn helt eller delvis har aktiviteter sammen, tilpasses etter påmelding. Det vil bli ukentlig aktivitet fra uke 42 (etter høstferien), frem til påske. Noen kvelder/økter består av arrangement i regi av ski- og friidrettsgruppa. Deltakere på allidrett betaler da ikke påmeldingsavgift. 

 Aktivitetstider:

 • 1.-3. klasse blir tirsdag kl 17.30-18.30. 
 • 4. og 5. klasses tid avhenger litt av hvordan gruppene settes sammen, men blir mest sannsynlig mandag eller onsdag kl 18-19.

For alle grupper vil aktiviteten noen ganger legges til et annet tidspunkt.  Informasjon underveis legges på facebook-gruppa «Allidrett Snåsa 2021/2022». Dette er samme gruppe som ble brukt i 20/21. 


Aktivitetslsderkurs:

Vi tar sikte på å arrangere aktivitetslederkurs i starten av sesongen. Kurset er gratis, og målgruppen er foreldre/andre som skal være aktivitetsledere i idrett. Her får man nyttige tips og råd til hvordan man legger opp ei allidrettsøkt. 

Målet er å gi ungene positive sosiale og sportslige opplevelser, slik at de får interesse og motivasjon for videre deltakelse innenfor idrett.  

1.-2. klasse 

 • Allidrett er stort sett foreldrestyrt, men enkelte økter vil ha egen instruktør
 • Aktivitetene vil bl.a. være balleik, regelleik, skileik/snøleik, turn - både innendørs og utendørs. 

3.-4. klasse 

 •  Allidrett er stort sett foreldrestyrt, men enkelte økter vil ha egen instruktør 
 • I tillegg til ball-leik, regelleik, skileik/snøleik, dans/turn, får 3. klasse tilbud om introduksjon til skiskyting, og 4. klasse til ski, fotball, friidrett, skyting og orientering. 
 • Basseng/svømming og klatring er også planlagte aktiviteter. 

5. klasse 

 • Allidrett er delvis foreldrestyrt, men mange aktiviteter ledes av idrettsinstruktører. 
 • Allsidig aktivitet med ball-leik, regelleik, skileik/snøleik, turn/dans  
 • Klatring og basseng/ svømming. 
 • Alpinkvelder på Bjørgan, hvor skyss og evt. skiutlån arrangeres.  
 • Hospitering på minivolleyball-treninger eller annen volleyballaktivitet

Vi tilpasser oss de til enhver tid gjeldende koronaregler for idrettsaktivitet.


Pris: kr 300/ kr 200 for søsken nr. 2, 3, 4 osv. Betaling skjer ved påmelding.  I tillegg kommer det et betalingsgebyr på hhv. kr 20,- og 17,- (obligatorisk avgift i påmeldingssystemet).


Påmeldingsfrist er 24.09.21 Husk medlemskap i Snåsa IL.   

Påmeldingsskjema ligger på Snåsa ILs hjemmeside: www.snasail.no  

 

Med vennlig hilsen Barneidrettsstyret 

Dagunn O. Moum, leder tlf. 92637083, Anette D. Bomo, Karen S. Eggen, Magne Selliås og Amanda Kjenstad