Deltakere i Sørfjellrennet 1952-2022

Postet av Snåsa IL - Ski den 16. Feb 2023

Sørfjellrennet 1952-2022.                          Oppdatert: 16.02.2023

Arrangert i 61 år.

Avlyst pga. snømangel m/m: 1959, 1991, 2003, 2007, 2009, 2010, 2014, 2015, 2019, 2020


Oversikt over deltakere, og antall ganger gjennomført renn.

Det er mulig å søke på eget navn ved å trykke (Ctrl. + F)

Antall ganger gjennomført renn:
Navn:
49 gangerBirgit Hafskjold
Oddmund Selliås
46 ganger
Magne Vedal
44 gangerNils Bergsmo
Edmund Aasvold
43 ganger
Kåre Vedal
42 ganger
Brit Larssen
Svend Harald Tømmerås
Lorentz Aasvold
41 ganger
40 gangerKåre Gran
Hans Eide
39 gangerAtle Heggland
Torbjørn Opheim
Arne Sandnes
38 gangerOle Jan Berg
Lise Hafskjold
Inger Johanne Strugstad
Magnhild Aasvold
Gunnar Berg
37 gangerGustav Belbo
Julia-Ann Sjule
36 ganger
35 gangerMarit Belbo Strand
Sigrunn Solbakken
34 gangerArne Formo
Einar Hafskjold
Torkjell Rohde
33 gangerOdd Inge Klevmo
Siv Merethe Kjenstad
32 gangerOlav Sjule, Bjørg Vedal
Per Joar Aasum
Vigdis Hjulstad Belbo
31 gangerBodil Belbo
Erik Belbo
Liv Innbryn
Kristin Aasvold
30 gangerRoynold Binde
Kjellfrid Langleite
Svein Solbakken
Oddvar Åsvoll
Lisbeth Seem Aasvold
29 gangerBirger Belbo
Rigmor Binde
Marit Ragna Vedal
28 gangerPaul Andersson
Ingebjørg Aunsmo
Jørgen Gravbrøt
27 gangerTrygve Brønstad
Heidi Rohde
Olav Vedal
Tomas Aasvold
26 gangerAsbjørn Flaat
Edmund Fossum
Per Moum
Odd Arne Pettersen
Erik Sandnes
Kristoffer Tangvik
25 gangerMålfrid Belbo
Per Morten Grande
Gunvor Vedal
24 gangerOddvald Agle
Alf Kvistad
23 gangerSollaug Brønstad
Torbjørn Tvestad
Torbjørn Åsvoll
Ola Ålmo
Svein Berg
22 gangerInger Smestu
Inger Lise Tømmerås
Jan Åsvoll
21 gangerSigbjørn Brønstad
Erling Hafskjold
Margot Moum
Erik Nagelhus
Tove Åsvold Vedal
Ingrid Aasum
20 gangerArne Olav Eggen
Helena Gravbrøt
Jan Gravbrøt
Jan Heggland
Harald Kavli
Kåre Saur
Beate Sørlie Ålmo
Tor Ove Åsvold
19 gangerLeif Bergli
Sivert Ola Bomo
Siv Beate Eggen
Pia Gravbrøt
Torleif Hegge
Ashild Heimveg
Harry Jørstad
Arnulf Mølnvik
Jan Ola Nordhøy
Laila Åsvoll
18 gangerLeif Gunnar Aunsmo
Eli Lisbet Åsvold Berg
Anne Lise Bergsmo
Ola Innbryn
Jorunn Parnas
Johan Skålbones
May S. Vekseth
17 gangerUnn Merethe Holsing Bomo
Jan Petter Husby
Åsmund Lorvik
Aslaug Mølnvik
Inger Lise Nyås
Idar Rohde
Melvin Rønning
Karl Røvik
Astrid Åsvold
16 gangerArnt Einar Bardal
Steinar Bomo
Tore Granamo
Matias Heimveg
Ola Holsing
Ole Butulf Kjenstad
Klara Lorvik
Siri Hilde Sørlie Ålmo
Unn Kristin Vedal
Kitty Støbakk
15 gangerBirger Hanem
Reidun Hegge
Ingebrigt Kolås
Bjarne Rohde
Anne Lise Trondsen
Jørn Tømmerås
Torleiv Åsvoll
14 gangerAnna Andersson
Solfrid Bomo
Kjetil Formo
Ole Bjørn Klevmo
Bodil Landsem
Erik Landsem
Sigurd Lien
Ingebrigt Steinkjer
Johannes Viem
Arne Kjell Wahlstrøm
13 gangerOla Gjellan
Ørnulf Gran
Lars Gravbrøt
Steinar Havik
Ola Hammer Langleite
Gøril Mona
Jo Sturle Nyås
Sverre Segtnan
Gerhard Sundt
Lorents Svarva
Bernt Ola Aasum
Frank Smestad Berg
12 gangerSigrid Aune
Eystein Bardal
Bernt Ola Bomo
Jakob Brønstad
Arnfinn Elden
Martha Eide Haug
Leif Johannessen
Solveig Keseler
Ketil Kjenstad
Margrete Sandvik
Oddvar Skogmo
Morten Hernes
Sigrid M. Berg
Kjell Bergli
Ingeborg Aasvold
11 gangerGuttorm Berg
Margit Berg
Borghild Bergli
Egil Bomo
Paul Busklein
Bjørn Flått
Bjørn Grande
Ellen Gravbrøt
Jarle Heimveg
Eli Holsing
Oddrun Finsås Håpnes
Gunnvor Johannessen
Kristine Lien
Osvald Løberg
Erik Moum
Kjell Nastad
Brit Ringseth
Ottar Storbakken
Tor Tyldum
Martin Viken
Guttorm Åsvoll
10 gangerBjørn Aunsmo
Eygunn Bardal
Helmer Belbo
Torhild Belbo
Birger Belbo
Torbjørn Berg
Torstein Berg
Ola A. Eggen
Magnhild Fossum
Sveinung Havik
Arve Ingar Hjelde
Ole Martin Jørstad
Bjørn Lund
Torunn Lund
Lars Mediaas
Øistein Mossing
Karl Nagelhus
Anne-Grethe Opheim
Solfrid Sandnes
Martine Aa. Skagen
Jorunn Tangvik
Kjell Bjørnar Tyldum
Edgar Brønseth
9 gangerIngrid Andersson
Håvard Belbo
Ingrid Belbo
Øivind Pettersen Berg
Bjørn Bergli
Svein Flått
Torkil Grande
Harald Hagnes
Odd Hanem
Arne Hegre
Lars Holmberg
Birger Håpnes
Rolf Jørstad
Oddne Kjenstad
Tor Klevmo
Odd Arve Kvistad
Gunnar Martinsen
Petter Asle Mona
Bernt F. Mølnvik
Oddbjørn Sagmo
Odd Einar Støbakk
Tordis Sørhøy
Knut Teveldal
Snefrid Vaag
Arvid Aasved
Ragnhild Moum Agle
8 gangerLorns Olav Aunsmo
Ole Bernh. Aunøien
Tor Bardal
Britt Belbo
Jostein Belbo
Tobias S. Berg
Beate Bergsmo
Johs. Bragstad
Leif Brede
Sigrid Brede
Ingeborg Tangvik Brønstad
Jo Bernt Brønstad
Kjellrun Brønstad
Per Odd Eggen
Bjørg Eide
Terje Falmår
Torbjørn Flatnes
Erling Hagnes
Ivar Sveinung Hanem
Nina Horjem
Kjell Håpnes
Idrunn Jessen
Idar Kjenstadbakk
Line Kolås
Rune Lorvik
Anders Mona
Petter Musum
Bjørn Nyborg
Solvor Segtnan
Kjell W. Sigurdsen
Aline Skaanes
Jostein Smestad
Sanna Solbakken
Trygve Steinkjer
Sofie Storbakken
Aud Sundt
Oddbjørn Tingstad
Kjetil Tømmerås
Sidsel Berit Tømmerås
Ola Sivert Vekseth
Jan Åge Øien
Bjarne Økland
Atle Østborg
Bjørn Øyen
Tove Rohde
Ole Bjørn Ålmo
7 gangerPål Andersson
Gunnar Aunsmo
Bodil Austli
Lars Vegard Bakken
Ola Sigmund Berg
Torleif Berg
Trine Marie Berg
Ole Morten Bergsmo
Ole Martin Bomo
Anny Bruheim
Kjell Bruheim
Ingunn Bruvoll
Odin Brønseth
Signy Eggen
Otto Rich Eide
Asbjørn Finsås
Vidar Formo
Steinar Gaundal
Gunnar Gjellan
Torstein Grande
Jarle Gravbrøt
Karin Liv Hegland
Brit Hafskjold
Olav Haave
Birger Johansen
Anders Jørstad
Halvor Jørstad
Kristin Landsem
Asrun Løberg
Pål Mona
Jan Bertil Mona
Arne Kristian Mælen
Fridtjof Mølnvik
Håvard Overland
Ellen Marie Parnas
Tore Sandnes
Turid Sandnes
Erik Sandstad
Gyda Seem
Haldis Selliås
Grete Sildnes
Inger Sjem
Geir Ola Strand
Ivar Strand
Knut Strøm
Walfred Støbakk
Sissel Eggen Sørhøy
Bjørn Åge Tømmerås
Guro Tømmerås
Arne Tørring
Magnhild Utne
Erling Vedal
Tor Øyvind Vedal
Inger Østborg
Kristine Ålmo
Ivar Aasum
Anny Åsvold
Gunnar Åsvoll
6 gangerOla Agle
Gunnar Austli
Håkon Austli
Sigrid Belbo
Gunnar Berg
Ingrun Berg
Oddmund Berg
Aage Berg
Leif Kåre Bergli
Ann Kristin Bostad
Arnold Bostad
Laila Bragstad
Jon Ole Brønstad
Ola Brønstad
Ann Kristin Busklein
Gerda Derås
Sverre Derås
Ardis Eggen
Terje Eggen
Anders Eide
Margit Eide
Sture Eide
Ole Finstad
Erling Fjerdingøy
Jonas Flaat
Magnus Flaat
Bjørn Fossum
Olaug Mojaren Gran
Tarald Gran
Harry Graven
Edith Heggland
Jo Ståle Hjelde
Liv Brede Høvde
Ola Johannessen
Jonar Jåma
Ovid Karlsen
Berit Kjenstad
Ola Geir Kjenstad
Einar Kaasen
Harald Larssen
Inger Mossing
Asle Nilsen
Kjell Åge Nilsen
Asgeir Sandnes
Aud Sandnes
Inge Olav Selliås
Astrid Snippen
Tore Steinkjer
Tor Vidar Støbakk
Bodvar Tømmerås
Bjørg Uhlmann
Trym Ulstein
Torstein Utne
Gunnar Viem
Sverre Våg
Tove Lorvik Wibe
Jostein Øra
Ole Johnny Østborg
Ruth Østborg
Laila Aasum
Svein Aasved
Odd Åsvold
Torstein Engum Bruvoll
5 gangerMarte Aftret
Berit Andersson
Kjell Belbo
Ole Gustav Belbo
Ragnhild Belbo
Kjell Berg
Alfred Berget
Guri Moum Brede
Johan Brede
Arnt Oluf Eide
Åge Eriksen
Else Finstad
Dagun Finsås
Audun Fiskum
Lars Fiskum
Ole Johnny Fjelldal
Sigbjørn Fossan
Peder Fossli
Helena Gaundal
Hjørdis Gjellan
Per Gjellan
Arne Gravvold
Arnar Gåsmo
Anne Hanem
Hågen Hanem Pettersen
Olav Hansen
Erling Haug
Idar Heimveg
Per Gunnar Hjelde
Annie Holsing
Else Hoås
Karl Hoås
Noril Håpnes
Ola Håpnes
Ola E. Johannessen
Atle Jørstad
Gunnar Jørstad
Ingebjørg Jørstad
Johan Jørstad
Knut Kippe
Arne Kjenstad
Kristian Kjenstad
Oleiv Kjenstad
Ole Kjensteberg
Else Vaag Landsem
Bård Langnes
Linda Langnes
Simen Løvhaugen
Annbjørg Mediås
Hallvar Mollan
Karen Mona
Konrad Moum
Hans Petter Moum
Hans Petter Musum
Oddny Nordhøy
Steinar Olsen
Trude Parnas
Tone Mediaas Reitlo
Jan Åge Riseth
Johan Riseth
Bergny Rohde
Ann Sandnes
Borghild J. Sandnes
Einar J. Sandnes
Solvor Saur
Jan Erik Seem
May Lise Seem
Ingebrigt Selliås
Ingebrigt Skålbones
Harald Sletten
Jon Steinkjer
Kristin Omli Storsve
Ellen Sævik
Kjell Sørhøy
Odd Åge Toldnes
Elisabeth Solberg Tyldum
Kåre Tyldum
Grete Tørring
Ruth Vedvik
Tore Walskrå
Eirik Wiem
Kristoffer Øien
Kjell Øksnes
Berit Øra
Bjørnar Åsvold
Sonja Åsvold
Torgeir Åsvold
Emilie S Berg
Magne Olav Opheim
Liv Synnøve Gåsmo
Mikkel A Mona
Sørfjellrennet 2023

Postet av Snåsa IL - Ski den 18. Jan 2023