Deltakere i Sørfjellrennet 1952-2023

Postet av Snåsa IL - Ski den 16. Feb 2023

Sørfjellrennet 1952-2023.                          Oppdatert: 13.11.2023

Arrangert i 62 år.

Avlyst pga. snømangel m/m: 1959, 1991, 2003, 2007, 2009, 2010, 2014, 2015, 2019, 2020


Oversikt over deltakere, og antall ganger gjennomført renn.

Det er mulig å søke på eget navn ved å trykke (Ctrl. + F)

Antall ganger gjennomført renn:
Navn:
49 gangerBirgit Hafskjold
Oddmund Selliås
46 ganger
Magne Vedal
44 gangerNils Bergsmo
Edmund Aasvold
43 ganger
Kåre Vedal
Svend Harald Tømmerås
42 ganger
Brit Larssen
Lorentz Aasvold
41 ganger
40 gangerKåre Gran
Hans Eide
39 gangerAtle Heggland
Torbjørn Opheim
Arne Sandnes
Gunnar Berg
Lise Hafskjold
38 gangerOle Jan Berg
Inger Johanne Strugstad
Magnhild Aasvold
37 gangerGustav Belbo
Julia-Ann Sjule
36 gangerMarit Belbo Strand
Sigrunn Solbakken
35 ganger Arne Formo
Torkjell Rohde
34 gangerEinar Hafskjold
Siv Merethe Kjenstad
33 gangerOdd Inge Klevmo
Vigdis Hjulstad Belbo
Erik Belbo
32 gangerOlav Sjule
Bjørg Vedal
Per Joar Aasum
Kristin Aasvold
31 gangerBodil Belbo
Liv Innbryn
Svein Solbakken
Lisbeth Seem Aasvold
30 gangerRoynold Binde
Kjellfrid Langleite
Oddvar Åsvoll
Birger Belbo
Marit Ragna Vedal
29 gangerRigmor Binde
Jørgen Gravbrøt
28 gangerPaul Andersson
Ingebjørg Aunsmo
Heidi Rohde
Tomas Aasvold
27 gangerTrygve Brønstad
Olav Vedal
Odd Arne Pettersen
26 gangerAsbjørn Flaat
Edmund Fossum
Per Moum
Erik Sandnes
Kristoffer Tangvik
25 gangerMålfrid Belbo
Per Morten Grande
Gunvor Vedal
24 gangerOddvald Agle
Alf Kvistad
Ola Ålmo
23 gangerSollaug Brønstad
Torbjørn Tvestad
Torbjørn Åsvoll
Svein Berg
22 gangerInger Smestu
Inger Lise Tømmerås
Jan Åsvoll
Tove Åsvold Vedal
21 gangerSigbjørn Brønstad
Erling Hafskjold
Margot Moum
Erik Nagelhus
Ingrid Aasum
Beate Sørlie Ålmo
Harald Kavli
20 gangerArne Olav Eggen
Helena Gravbrøt
Jan Gravbrøt
Jan Heggland
Kåre Saur
Tor Ove Åsvold
Sivert Ola Bomo
Pia Gravbrøt
19 gangerLeif Bergli
Siv Beate Eggen
Torleif Hegge
Åshild Heimveg
Harry Jørstad
Arnulf Mølnvik
Jan Ola Nordhøy
Laila Åsvoll
Eli Lisbet Åsvold Berg
May S. Vekseth
18 gangerLeif Gunnar Aunsmo
Anne Lise Bergsmo
Ola Innbryn
Jorunn Parnas
Johan Skålbones
Unn Merethe Holsing Bomo
Aslaug Mølnvik
17 gangerJon Petter Husby
Åsmund Lorvik
Inger Lise Nyås
Idar Rohde
Melvin Rønning
Karl Røvik
Astrid Åsvold
Arnt Einar Bardal
Unn Kristin Vedal
Siri Hilde Sørlie Ålmo
16 gangerSteinar Bomo
Tore Granamo
Matias Heimveg
Ola Holsing
Ole Butulf Kjenstad
Klara Lorvik
Kitty Støbakk
Kjetil Formo
15 gangerBirger Hanem
Reidun Hegge
Ingebrigt Kolås
Bjarne Rohde
Anne Lise Trondsen
Jørn Tømmerås
Torleiv Åsvoll
14 gangerAnna Andersson
Solfrid Bomo
Ole Bjørn Klevmo
Bodil Landsem
Erik Landsem
Sigurd Lien
Ingebrigt Steinkjer
Johannes Viem
Arne Kjell Wahlstrøm
Gøril Mona
Ola Hammer Langleite
13 gangerOla Gjellan
Ørnulf Gran
Lars Gravbrøt
Steinar Havik
Jo Sturle Nyås
Sverre Segtnan
Gerhard Sundt
Lorents Svarva
Bernt Ola Aasum
Frank Smestad Berg
Sigrid M. Berg
Morten Hernes
Ingeborg Aasvold
Kjell Bergli
12 gangerSigrid Aune
Eystein Bardal
Bernt Ola Bomo
Jakob Brønstad
Arnfinn Elden
Martha Eide Haug
Leif Johannessen
Solveig Keseler
Ketil Kjenstad
Margrete Sandvik
Oddvar Skogmo
Ellen Gravbrøt
Oddrun Finsås Håpnes
Kjell Nastad
11 gangerGuttorm Berg
Margit Berg
Borghild Bergli
Egil Bomo
Paul Busklein
Bjørn Flått
Bjørn Grande
Jarle Heimveg
Eli Holsing
Gunnvor Johannessen
Kristine Lien
Osvald Løberg
Erik Moum
Brit Ringseth
Ottar Storbakken
Tor Tyldum
Martin Viken
Guttorm Åsvoll
Ole Martin Jørstad
Martine Aa. Skagen
10 gangerBjørn Aunsmo
Eygunn Bardal
Helmer Belbo
Torhild Belbo
Birger Belbo
Torbjørn Berg
Torstein Berg
Ola A. Eggen
Magnhild Fossum
Sveinung Havik
Arve Ingar Hjelde
Bjørn Lund
Torunn Lund
Lars Mediaas
Øistein Mossing
Karl Nagelhus
Anne-Grethe Opheim
Solfrid Sandnes
Jorunn Tangvik
Kjell Bjørnar Tyldum
Edgar Brønseth
Ragnhild Moum Agle
Ingrid R. Belbo
Lars Holmberg
9 gangerIngrid Andersson
Håvard Belbo
Øivind Pettersen Berg
Bjørn Bergli
Svein Flått
Torkil Grande
Harald Hagnes
Odd Hanem
Arne Hegre
Birger Håpnes
Rolf Jørstad
Oddne Kjenstad
Tor Klevmo
Odd Arve Kvistad
Gunnar Martinsen
Petter Asle Mona
Bernt F. Mølnvik
Oddbjørn Sagmo
Odd Einar Støbakk
Tordis Sørhøy
Knut Teveldal
Snefrid Vaag
Arvid Aasved
Tobias S. Berg
Beate Bergsmo
Line Kolås
Sanna Solbakken
8 ganger

Lorns Olav Aunsmo
Ole Bernh. Aunøien
Tor Bardal
Britt Belbo
Jostein Belbo
Trine Marie Berg
Ole Morten Bergsmo
Johs. Bragstad
Leif Brede
Sigrid Brede
Ingunn Bruvoll
Ingeborg Tangvik Brønstad
Jo Bernt Brønstad
Kjellrun Brønstad
Per Odd Eggen
Bjørg Eide
Terje Falmår
Torbjørn Flatnes
Erling Hagnes
Ivar Sveinung Hanem
Nina Horjem
Kjell Håpnes
Idrunn Jessen
Idar Kjenstadbakk
Rune Lorvik
Pål Moa
Jan Bertil Mona
Petter Musum
Bjørn Nyborg
Håvard Overland
Ellen Marie Parnas
Solvor Segtnan
Kjell W. Sigurdsen
Aline Skaanes
Jostein Smestad
Trygve Steinkjer
Sofie Storbakken
Ivar Strand
Aud Sundt
Oddbjørn Tingstad
Kjetil Tømmerås
Sidsel Berit Tømmerås
Ola Sivert Vekseth
Jan Åge Øien
Bjarne Økland
Atle Østborg
Bjørn Øyen
Tove Rohde

7 ganger

Ola Agle
Pål Andersson
Gunnar Aunsmo
Bodil Austli
Lars Vegar Bakken
Ola Sigmund Berg
Torleif Berg
Ole Martin Bomo
Anny Bruheim
Kjell Bruheim
Torstein Engum Bruvoll
Odin Brønseth
Signy Eggen
Otto Rich. Eide
Asbjørn Finsås
Vidar Formo
Steinar Gaundal
Gunnar Gjellan
Torstein Grande
Jarle Gravbrøt
Karin Liv Hegland
Brit Hafskjold
Olav Haave
Birger Johansen
Anders Jørstad
Halvor Jørstad
Kristin Landsem
Asrun Løberg
Arne Kristian Mælen
Fridtjof Mølnvik
Per Sandnes
Tore Sandnes
Turid Sandnes
Erik Sandstad
Gyda Seem
Haldis Selliås
Grete Sildnes
Inger Sjem
Geir Ola Strand
Knut Strøm
Walfred Støbakk
Sissel Eggen Sørhøy
Bjørn Åge Tømmerås
Guro Tømmerås
Arne Tørring
Magnhild Utne
Erling Vedal
Tor Øyvind Vedal
Inger Østborg
Kristine Ålmo
Ivar Aasum
Anny Åsvold
Gunnar Åsvoll

6 ganger

Gunnar Austli
Håkon Austli
Ole Gustav Belbo
Sigrid Belbo
Emelie S Berg
Gustav Berg
Ingrun Berg
Oddmund Berg
Aage Berg
Leif Kåre Bergli
Ann Kristin Bostad
Arnold Bostad
Laila Bragstad
Jon Ole Brønstad
Ola Brønstad
Ann Kristin Busklein
Gerda Derås
Sverre Derås
Ardis Eggen
Terje Eggen
Anders Eide
Margit Eide
Sture Eide
Ole Finstad
Erling Fjerdingøy
Jonas Flaat
Magnus Flaat
Bjørg Fossum
Helena Gaundal
Olaug Mojaren Gran
Tarald Gran
Harry Graven
Liv Synnøve Gåsmo
Hågen Hanem
Edith Heggland
Jo Ståle Hjelde
Liv Brede Høvde
Ola Johannessen
Jonar Jåma
Ovid Karlsen
Berit Kjenstad
Ola Geir Kjenstad
Einar Kaasen
Harald Larssen
Else Vaag Landsem
Inger Mossing
Konrad Moum
Asle Nilsen
Kjell Åge Nilsen
Trude Parnas
Asgeir Sandnes
Aud Sandnes
Inge Olav Selliås
Astrid Snippen
Tore Steinkjer
Tor Vidar Støbakk
Bodvar Tømmerås
Bjørg Uhlmann
Trym Ulstein
Torstein Utne
Gunnar Viem
Sverre Våg
Tove Lorvik Wibe
Kristoffer Øien
Jostein Øra
Ole Johnny Østborg
Ruth Østborg
Laila Aasum
Svein Aasved
Odd Åsvold

5 ganger

Marte Aftret
Berit Andersson
Kjell Belbo
Ragnhild Belbo
Siv Merethe Gederaas Belbo
Kjell Berg
Alfred Berget
Ina Bostad
Guri Moum Brede
Johan Brede
Arnt Oluf Eide
Åge Eriksen
Else Finstad
Dagrun Finsås
Audun Fiskum
Lars Fiskum
Ola Johnny Fjelldal
Sigbjørn Fossan
Peder Fossli
Nils Erik Fossum
Hjørdis Gjellan
Per Gjellan
Arne Gravvold
Arnar Gåsmo
Anne Hanem
Olav Hansen
Erling Haug
Idar Heimveg
Per Gunnar Hjelde
Annie Holsing
Else Hoås
Karl Hoås
Noril Håpnes
Ola Håpnes
Ola E. Johannessen
Atle Jørstad
Gunnar Jørstad
Ingebjørg Jørstad
Johan Jørstad
Knut Kippe
Arne Kjenstad
Kristian Kjenstad
Oleiv Kjenstad
Ole Kjensteberg
Ole J Kristiansen
Rannveig J. Kristiansen
Bård Langnes
Linda Langnes
Simen Løvhaugen
Annbjørg Mediås
Hallvar Mollan
Karen Mona
Hans Petter Musum
Ane Lisbet Nagelhus
Trude Nilsen
Oddny Nordhøy
Steinar Olsen
Tone Lise Opheim
Sofie Overland
Tone Mediaas Reitlo
Jan Åge Riseth
Johan Riseth
Bergny Rohde
Ann Sandnes
Borghild J. Sandnes
Einar J. Sandnes
Solvor Saur
Jan Erik Seem
May Lise Seem
Ingebrigt Selliås
Ingebrigt Skålbones
Harald Sletten
Jon Steinkjer
Kristin Omli Storsve
Ellen Sævik
Kjell Sørhøy
Odd Åge Toldnes
Bent Ola Trondsen
Elisabeth Solberg Tyldum
Kåre Tyldum
Grete Tørring
Julie Vedal
Ruth Vedvik
Bjørn Vold
Tore Walskrå
Eirik Wiem
Kjell Øksnes
Berit Øra
Bjørnar Åsvold
Sonja Åsvold
Torgeir Åsvold
Magne Olav Opheim
Mikkel A Mona
Sørfjellrennet 2023

Postet av Snåsa IL - Ski den 18. Jan 2023


RESULTATER- Snåsastafetten 2023

Postet av Snåsa IL - Ski den 7. Jan 2023

Snåsastafetten 2023- Resultat


G 8-10 år.pdf     G 11-12 år.pdf

G 13-14 år.pdf   G 15-16 år.pdf


J 8-10 år.pdf     J 11-12 år.pdf

J 13-14 år.pdf    J 15-16 år.pdf


M Senior.pdf


Skigruppa takker for oppmøte og stemningen på stadion. Skigruppa retter en spesiell stor takk til hele hjelpemannskapet, og ikke minst til lagledere og hovedtrenere for god hjelp med oppfølging av barna og smøring av ski. 


Trykk på link for Startliste til Snåsastafetten 2023 nedenfor.

Startliste.pdf

Smørekurs for full brakke- Med film!

Postet av Snåsa IL - Ski den 29. Okt 2021

Smørekurs i Snåsa for full brakke.

Jonas Flaat, sammen med broren Magnus Flaat og Nava Sport Namsos inviterte til smørekurs i idrettsbrakka på Snåsa. Med over 35 spente og unge og voksne skiglade Snåsninger i salen var det fult fokus på landlagssmøreren Jonas Flaat som demonstrerte både grunnbehandling av ski, gliding av ski, festesmøring og generell behandling av klassisk ski, skøyte ski og felle ski. Etter å ha smurt ski til Team Elon Midt-Norge, har Jonas fått jobb i selveste smøretraileren til landets beste skiløpere.


Jonas demonstrerte og forklarte hvordan vi enkelt og greit behandler sålen på skiene, gliding, festesmøring og felleski. Og kunne til og med stadfeste sine anbefalinger om festesmøring til mosjon, trim og skirenn.


Fullsatt sal, fulgte nøye med mens Jonas demonstrerte og forklarte.

 

Her ligger en liten filmsnutt fra smørekurset:
Snåsa IL og Skigruppa ønsker Jonas masse lykke til, og takker for en flott temakveld i idrettsbrakka på Snåsa.Vi takker også Nava Sport som tok turen til Snåsa for å demonstrere og vise frem smøring, utstyr og klær.Informasjonsmøte fra Skigruppa

Postet av Snåsa IL - Ski den 19. Okt 2021

Mandag 18.10.2021 - Inviterte Skigruppa foreldre og barn til et informasjonsmøte med trener teamet i idrettsbrakka i Viosen.


Trenerne (Vegard Løvmo & Christer Rognerud) i gruppa for 5 -til 7. klasse gjennomførte et kort og informativt "foredrag" om fokusområder og forventninger til årets sesong. Vi i skigruppa har prøvd å oppsummere litt av kvelden til de som ikke hadde mulighet til fysisk oppmøte.

Vegard Løvmo forklarer foreldregruppen hvilke planer som er lagt for årets sesong.

 

 • 5,6 og 7. Klasse:
  • Fokusområde - Lær å trene
  • Mandager, klassisk trening (Trenere fra Grong)
  • Torsdager, Skøyte trening (Trenere fra Snåsa)
  • Krav og forventninger til foreldre/barn i treningsgruppen
   • Fra 5 klasse bør man ha et egnet skipar i klassisk, og et egnet skipar til skøyting.
   • Enkel kunnskap om ski-smøring (dette for å skape større mestringsfølelse på ski).
    • (Kommer å tilby smørekurs lengre ut i sesongen)
   • Møt opp på trening presist
   • Gjør sitt beste, det er godt nok!.
  • Rulleski, Grong har 25 par til utlån hvis det blir behov for dette.
   • Fokuset på rulleski blir veldig basis, altså enkel mestring av rulleskiene.
   • Viktig å ha hjelm, staver og skisko (NNN-bindinger).
  • Spesifikk til foreldre:
   • Vær gode støttespillere til barna
   • Informasjon om treninger blir lagt ut på Facebook siden: Snåsa IL Ski
   • Det er også lov å være med 1 dag i uken på skitrening

 • Fra 8.klasse
  • Intervall & hastighet, i stor grad.
  • Større grad av egentrening på kondisjon.
   • Får mer informasjon ved oppmøte.

 • 3.klasse og oppover
  • Stor grad av skileik, skal være morsomt å gå på ski!
   • Litt basis "teknikktrening", hvordan mestre alle disse stavene og skiene
   • Ved behov blir det inndelt i flere undergrupper, slik at man kan ha mer leik til de som ønsker det/har behov for det, og mer "spisset" til de som eventuelt ønsker det.
  • Treninger foregår primært på Agle og planen er annenhver uke.
  • Møt opp i tide.
   • Gruppen din kan ha forflyttet seg på området.
  • Til foreldre:
   • Vår gode støttespillere til barna
   • Informasjon om treninger og skileik blir lagt ut på Facebook siden: Snåsa IL Ski


Barna fulgte spent med mens Vegard understreket viktigheten med gode støttespillere i foreldregruppa.
Ski torsdag begrepet fortsetter som tidligere. Det vil si, at hver Torsdag (så lenge vi har føre med oss) legges det opp til ski aktivitet på Snåsa for barna. Enten det er ski treninger, skirenn eller Sone renn. Det blir samme som 2020, hvor barna betaler for enten enkeltrenn, eller hel sesong som gjelder både for Telenor Karusellen og Sone Andor sine skirenn på Agle.Som et eksempel vil vi understreke ordvalget med "egnet skipar". Det betyr ikke at barna behøver å ha fabrikknye superlette ski til flere tusen kroner spesifikk til klassisk og skøyting. Men, at barna bør ha et egnet skipar hvor det kan smøres festesmøring og klister, og et egnet ski par hvor det ikke skal smøres klister og festesmøring :-). Det er også viktig å ikke glemme stavene, med staver som er i riktig lengde, blir skigleden og mestringsfølelsen også større for både barn og voksne.
Vi håper vi ser deg på trening og skirenn i sesongen, vi har bestilt MYE SNØ, blå himmel og sol i hele vinter :-).

Velkommen på trening!

Hilsen Skigruppa og det fantastiske trenerteamet:

Erlend Malmo, Isak Tyldum, Vegard Løvmo, Christer Rognerud, Sigve Hallager, Salomon Østerås, Anne Karen Holstad, Marit Strand og Beate Ålmo