Sørfjellrennet

Velkommen til Sørfjellrennet søndag 3.mars 2019

Start Holsing: trimklasse kl. 09.00 og konkurranseklasse kl. 11.30

Buss fra Agle kl. 08.00, Coop-Snåsa kl. 08.15, Holsing  08.40.

Priser buss: 50,-

Pris for rennet: barn: 100,- voksne: 200,- familie 400,- og konkurranseklasse 250,-

To matstasjoner (havresuppe/varm saft).

Målgang Agle (Andorstuggu), varmestue, servering, kiosk og premieutdeling.

Følg med på Facebook/Skigruppa Snåsa IL og  hjemmesiden/idretten online, Snåsa IL.

Vel møtt! Skigruppa.


Sørfjellrennet arrangeres i år 11.mars. Siden 1952 blitt arrangert hele 58 ganger.

Sørfjellrennet går over Sørfjellet fra Holsing  og fram til Agle Rennet er ca. 3 mil langt, avhengig av hvor man legger målgang.

De siste årene har vi hatt mellom 120-140 deltakere.

Rennet er ikke terminfestet.

Siden 2014 har Snåsa iLSki hatt ansvaret for å utnevne en sørfjellrennkomite hvert år.

Skigruppa er svært takknemlig for all frivillig hjelpemannskap som stiller opp år etter år på sørfjellrennet. Sørfjellrennet har en utfordrende trase, med en del snøfattige partier ved start og mål, snaufjellparti og flere bekker og vann som må krysses. Det har likevel , med iherdig dugnadsinnsats og positivt løypemannskap og tråkkemaskinfører, lat seg gjøre å gjennomføre rennet de siste årene også.


Levert av IdrettenOnline