UTSATT! Årsmøte Snåsa IL 2020

UTSATT! Årsmøte Snåsa IL 2020

Arrangør: Snåsa IL

Tid


Sted


Beskrivelse

På grunn av Corona-situasjonen har styret besluttet å utsette årsmøtet i Snåsa IL inntil videre. Norges Idrettforbund har vedtatt at frist for å gjennomføre årsmøter er utvidet til 15. juni. Vi håper situasjonen har bedret seg til da.

Siden samfunnet er i en ekstraordinær situasjon har styret også gjort en ekstraordinær beslutning om at de endringer som valgkomiteen har foreslått til styre og grupper i Snåsa IL settes i funksjon fra 23. mars og blir fungerende styremedlemmer. Dette for å holde kontinuiteten i arbeidet i styre og grupper, og at avtroppende styremedlemmer ikke skal sitte for lenge på "oppsigelse". Formelle valg av styremedlemmene holdes likevel på ordinær måte når situasjonen tillater å avholde årsmøte.

Følgende NYE personer innsettes etter styrets vedtak som fungerende i sine verv fra 23. mars:

Arbeidsutvalget (AU):
- 1. vara: Siv Merethe Gederaas Belbo
- 2. vara: Linda Reitaas Ålmo

Fotballgruppa:
- 1. vara: Maiken Guin
- 2. vara: Monica Hollås

Volleyballgruppa:
- Styremedlem: May Liss Flått

Friidrettsgruppa:
- Leder: Hilde-Gunn Steinkjer Klevmo

Skigruppa:
- Leder: Rannveig Jørstad Kristiansen
- Styremedlem: Lars Holmberg:
- Styremedlem: Karen Støbakk
- 1. vara: Siv Merethe Gederaas Belbo

Sone Andor:
- Leder: Helmer Belbo
- Styremedlem: Mette Urstad

I tillegg fortsetter de personer som ikke har vært på valg eller tatt gjenvalg til sine verv. De nye fungerende styrene publiseres på www.snasail.no så snart som mulig.


Se hele valgkomiteens innstilling og det som blir fungerende styrer til årsmøtet nedenfor.

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 2020.xlsx


Hilsen

For Styret

Bård Vaag Landsem, lederInnkalling til årsmøte i Snåsa idrettslag 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i Snåsa Idrettslag

Årsmøtet avholdes mandag IKKE 23. mars kl 1900 på kommunestyresalen på Herredshuset i Snåsa kommune.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest fredag 6. mars til idrettslagets leder på e-post: post@snasail.no eller per post til Snåsa Idrettslag, c/o Økonomibistand Regnskap, Postboks 22, 7760 Snåsa.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Snåsa ILs hjemmeside: http://www.snasail.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Snåsa IL i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Snåsa IL. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Snåsa ILs lov. 

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan leder i Snåsa IL Bård Vaag Landsem kontaktes på mobil: 95 80 50 75 eller e-post: post@snasail.no.


Velkommen til årsmøte!Levert av IdrettenOnline