Årsmelding for 2017 viser stor aktivitet!

Postet av Snåsa IL den 28. Feb 2018

Årsmeldinga fra arbeidsutvalget og gruppene i Snåsa IL viser et stort og bredt mangfold av aktiviteter. Styret er godt fornøyd med årets arbeid og vil i 2018 fokusere på enda mer både bredde og spisset aktivitet gjennom bla organisasjonsutvikling. Mer om styrets arbeidsprioriteringer for 2018 finnes i årsmøtepapirene. 

Årsmøte i Snåsa IL holdes fredag 16. mars 2018 kl. 18.00 på Snåsa Hotell.  Saker som ønskes fremmet på møtet, må være sendt til styret innen 1. mars 2018. Vanlige årsmøtesaker samt utdeling av Dag Seljelids minnepokal og utnevnelse av æresmedlem(mer) i Snåsa IL.

Alle som minimum har vært  medlemmer i Snåsa IL i en måned og er over 16 år, er stemmeberettiget. Vi ønsker at Årsmøtet er åpent for alle som ønsker å delta - Velkommen!

Innspill og kommentarer gis til styret via post@snasail.no eller pr SMS til styreleder 95115258. 


Vel møtt! 

hilsen styret i Snåsa IdrettslagFolkegaveutdeling rett etter årsmøtet

Postet av Snåsa IL den 20. Feb 2018

Årsfesten er avlyst grunnet lite påmelding da det er både NM volleyball, KM skiskyting og HV øvelse samtidig neste helg. Styret har torsdagskveld besluttet å avlyse selve årsfesten. 

Årsmøtet for Snåsa IL gjennomføres som planlagt fredag 16. mars kl 1800 med utdeling av Folkegaven rett etter møtet og påfølgende kaffe og kake. 

Velkommen alle som ønsker å hedre ildsjelen vår! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NY organisasjonsplan for Snåsa IL - forslag

Postet av Snåsa IL den 20. Feb 2018

Hovedstyret har siste året jobbet med ny organisasjonsplan for idrettslaget. Den legges nå ut på høring og nye innspill må komme styret i hende minst en uke før årsmøtet (senest 9. mars til epost: post@snasail.no.)

Organisasjonsplanen skal vedtas på årsmøtet den 16.03.2018. 

Bakgrunnen for at styret ønsker å vedta en omfattende organisasjonsplan, er behovet for å fastsette ansvar og oppgavefordeling mellom styrets medlemmer og mellom gruppene. I tillegg har det vært ønskelig å opprette tre nye komiteer/utvalg - ungdomsutvalg, anleggskomite og sponsorutvalg får å kunne benytte mer av den gode kompetansen lagets medlemmer besitter. Det vil fortsatt være styrets ansvar å drifte idrettslaget, men gode innspill og noe mer delegering av arbeidsoppgaver - vil kunne bidra til enda mer idrettsaktiviteter.

Foreslått ny visjon og verdier for Snåsa IL

VISJON til Snåsa IL: Idrettsglede for alle!

VERDIER:
* Glede gjennom mestring 
* Fellesskapsfølelse med plass til alle for å bidra til et aktivt lokalsamfunn
* Helse gjennom hele livet
* Ærlighet gjennom synbare holdninger med god folkeskikk og «fair play» på og utenfor idrettsbanen

Organisasjonsplan for Snåsa IL - forslag ligger her.Informasjonsskriv for februar

Postet av Snåsa IL den 2. Feb 2018

Nok en innholdsrik måned er passert med masse idrettsglede og aktiviteter både i skiløypene, idrettsskolene og på volleyballbanen. Snåsa IL har mange gode utøvere og kreative heiagjenger som bidrar til felleskap, glede og ekstra motivasjon til utøverne. Dette er positiv energi som vi ønsker å bygge videre på i idrettslaget. Derfor møt opp på årsmøtet den 16. mars på Snåsa Hotell kl 19.00. Mer info i informasjonsskrivet for februar!

I tillegg er det noen av oss som har lyst til å treffes til en uhøytidelig markering etter årsmøtet. Så da inviterer vi like godt til årsfest til selvkost for medlemmer inkl mat og enkel musikk rett etter årsmøtet. Påmelding og mer informasjon blir lagt ut på heimesida til idrettslaget i løpet av første halvdel av februar. 

Hilsen styret v/styreleder. Levert av IdrettenOnline